What about: Education Ecosystem WUR?wageningen university telt ruim 12.000 bachelor en masterstudenten waarvan een kwart en buitenlandse nationaliteit heeft dertienhonderd docenten verzorgen onderwijs in zo'n elfhonderd vakken en die vakken hebben plaats in negentien bachelor en 30 masterprogramma's het education ecosystem is een verzamelnaam voor alle activiteiten die we uitvoeren in wageningen ochtend voor onderwijs dat betekent verschillende soorten vakken bijvoorbeeld de online vakken stage internship academic consult je training wat we hier nu aan het doen zijn en ook het gebruik daarvan voor verschillende bloemen de afgelopen jaren zijn we fors groeit in het aantal studenten dat is een grote uitdaging van organisatie we willen het onderwijs kwaliteit pijn houden zijn we heel erg trots op en het doe het op drie manieren allereerst investeren we in een nieuw onderwijsgebouw vervolgens zijn we bezig om het onderwijs zelf inhoudelijk te vernieuwen en te verrijken zo dat het een rijke leeromgeving is en blijft voor studenten en als derde punt voor ze investeren in personeel zodat de werkdruk voor het huidige personeel op onderwijsgebied verlaagd wordt we blijven innoveren en heel mooi voorbeeld daarvan is de omzetting van blackboard naar blijft space de nieuwe leeromgeving voor ons onderwijs komende jaren moeten we meer dan 1000 vakken omzetten eerste ervaringen zijn zeer positief [Muziek]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *