General Knowledge Questions Part 23 | Interesting Gk | Gk | Gktime

18 thoughts on “General Knowledge Questions Part 23 | Interesting Gk | Gk | Gktime”

  1. hava jise hm lete he pr dekti ni he kasm khate ni vo ak prn he hava ak mnusy ka bhojn ki trye ans he jise lete bhi kate bhi pr dikti ni kya hm map sekte itni hava leli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *