English nursery rhymes for kids | Learning animals for kinder | Education for children | The giraffe


giraffe giraffes are very tall with long
necks giraffes have spots all over their
bodies in short horns on their heads giraffes live in savannas and open
Woodlands Giraffes are very tall with long necks Giraffe have spots all over their bodies and short horns on their heads Giraffes live in savannas and open woodlands giraffe Giraffes are very tall with long necks Giraffe have spots all over their bodies and short horns on their heads Giraffes live in savannas and open woodlands Giraffes are very tall with long necks. Giraffe have spots all over their bodies and short horns on their heads. Giraffes live in savannas and open woodlands

2 thoughts on “English nursery rhymes for kids | Learning animals for kinder | Education for children | The giraffe”

  1. The Giraffe. Giraffes are very tall with long necks. Giraffe have spots all over their bodies and short horns on their heads. Giraffes live in savannas and open woodlands: Con hươu cao cổ. Hươu cao cổ rất cao với cổ dài. Hươu cao cổ có những đốm trên khắp cơ thể và sừng ngắn trên đầu. Hươu cao cổ sống ở thảo nguyên và rừng cây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *