Education Talks: Teachers transforming livesIn welk opzicht
zijn leerkrachten agents of change? Leerkrachten zijn agents of change in de wijze
waarop zij verandering, ontwikkeling en groei bevorderen zodat, wanneer kinderen school verlaten,
zij zich volledig ontwikkeld hebben. Het gaat er dus niet over
hun een bepaald iets te laten worden maar het gaat er over hen te helpen
hun levensdoelen te verwezenlijken. Als dat betekent dat ze loodgieter willen worden,
en de beste loodgieter van de wereld, dan is dat een bijdrage
door een agent of change. Een leerkracht die als agent of change
een kind helpt om geletterd te worden biedt hem of haar
daarmee toegang tot de wereld. Een leerkracht die als agent of change die helpt bij
gecijferdheid of een ander deel van het lesprogramma betekent dat zij een baan kunnen krijgen,
een formulier in kunnen vullen en een volledig leven kunnen hebben. Leerkrachten kunnen agents of change zijn
als het gaat om beleidsuitvoering door te helpen politiek bewustzijn te creëren
dat voldoet aan de behoeften van jongeren. Leerkrachten begrijpen kinderen en moeten
voldoen aan de behoeftes van kinderen, dus moet men luisteren
naar de professionele input van leerkrachten om ervoor te zorgen
dat de beleidsuitvoering sterk is. Leerkrachten zijn agents of change in hun gemeenschap,
door te werken met ouders en gezinnen om ervoor te zorgen dat kinderen
gezond en sterk zijn, daar dragen zij aan bij. Ze veranderen levens
qua educatieve ervaring, ze veranderen levens door hen
deel te laten nemen aan het onderwijs en de samenleving, ze transformeren en veranderen levens als het gaat
om wat voor soort kansen in het leven ze zullen hebben. Een kind grootbrengen gaat niet
zonder een gemeenschap, en het onderwijs
is in feite een gemeenschap. Welk soort ondersteuning door collega’s zou geïntroduceerd
moeten worden bij de kennismakingsperiode van leerkrachten? Een heel goed gebruik is om, wanneer
een nieuwe leerkracht op school komt de relatie die opgebouwd wordt
meteen zowel formeel als informeel is. Er is een heel goed mentorprogramma
in het kennismakingsprogramma voor leerkrachten waarbij iemand in zijn proeftijd
gekoppeld wordt aan een mentor. Het programma van een jaar bestaat uit
gesprekken, controlemomenten, observaties en advies en steun,
op een zeer gestructureerde en georganiseerde wijze met regelmatige feedback en hulp bij het
ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkracht. Wat zijn de flexibele routes
richting lesgeven in Schotland? De nieuwe flexibele routes
zijn diegenen die kijken naar hoe lesgeven er in de toekomst uit zal gaan zien
en die diversiteit bieden aan het beroep. Dat betekent mensen in de techniek,
die levenservaring hebben, laten kennismaken met lesgeven
door nieuwe programma’s op te zetten binnen de universiteit. Ze hebben de levenservaring,
ze hebben de academische vaardigheden en ze krijgen een lesbevoegdheid en introduceren daarna hun levenservaring
onder de medewerkers in het onderwijs, hetgeen volgens mij
één manier is om dat te doen. Wat is het Schotse lesprogramma voor uitmuntendheid? De basis van het lesprogramma voor uitmuntendheid
bestaat uit vier capaciteiten. Deze vaardigheden zullen voor kinderen, in de hoedanigheid
van burgers en leerlingen, de deur naar de 21e eeuw openen. Ze moeten dus effectieve bijdragers zijn, ze moeten verantwoordelijke burgers zijn en ze moeten succesvolle leerlingen zijn en tot slot moeten ze
individuen met zelfvertrouwen zijn. De basis van het lesprogramma voor uitmuntendheid
bestaat uit drie belangrijke componenten: leervaardigheden, werkvaardigheden
en levensvaardigheden. Het begint in het basisonderwijs en loopt door,
helemaal tot aan het middelbare onderwijs. Elke leerkracht in het middelbaar onderwijs,
elke leerkracht in het basisonderwijs, heeft een verantwoordelijkheid
met betrekking tot geletterdheid, gecijferdheid, gezondheid en welzijn, digitale geletterdheid en
datageletterdheid voor de 21e eeuw. Het is een zeer levendig lesprogramma,
het is een modern lesprogramma. Leerkrachten moesten ook begrijpen dat zij hun eigen rol als leerling moesten opfrissen
en moesten leren ten behoeve van hun kinderen. Zij moeten ook relevant blijven en een modern, samenhangend
lesprogramma bieden. Ik ontmoet elke dag kinderen
met die vier vaardigheden. Wanneer men een school binnenloopt en men ziet een jong iemand
een goede bijdrage leveren aan een debat, door met zelfvertrouwen te antwoorden, door succesvol te leren
en verantwoordelijk te zijn binnen hun eigen gemeenschap dan is het lesprogramma voor uitmuntendheid
in Schotland zeer succesvol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *