Education Talks | Science takes centre stageWat zijn de uitdagingen waarvoor
wetenschapsleerkrachten zich gesteld zien? Als je wetenschap interessant wil maken
moet je plezier maken met kinderen maar tegelijkertijd de wetenschap die
er ten grondslag aan ligt voor ogen houden en dat is niet altijd
zo makkelijk om uit te leggen. Dus ga niet te ver met het simplificeren. Tegelijkertijd is het soms moeilijk omdat er niet genoeg tijd is
om experimenten klaar te zetten. In sommige landen,
bijvoorbeeld in Duitsland, staan de leerkrachten er alleen voor,
zij hebben geen hulp bij het klaarzetten van experimenten, en wanneer je slechts 5 minuten hebt
tussen 2 lessen in om een experiment klaar te zetten zodat de leerlingen praktijkwerk kunnen doen,
dan is dat heel moeilijk om te doen. Dus leerkrachten hebben tijd nodig
en ze hebben ook tijd nodig om te oefenen want je moet wel bij blijven
met alle nieuwe ontdekkingen in de wetenschap. Wat is Science on Stage? Science on Stage is een netwerk. Op dit moment hebben we 32 landen,
voornamelijk in Europa plus Canada, en we bestaan al meer dan tien jaar. In elk land
kiezen zij de beste projecten. Dat project gaat dan
naar het Europese festival. Daar hebben we natuurlijk
een kleine wedstrijd maar het gaat niet om de wedstrijd,
het gaat om het delen. De leerkrachten delen
de experimenten met elkaar. En daarna, als zij terugkomen,
kunnen zij de vervolgactiviteiten doen. Ze kunnen elkaar opnieuw ontmoeten
en nieuwe projecten ontwikkelen. Ze kunnen workshops volgen. We hadden bijvoorbeeld
de afgelopen twee jaar bijna 170 workshops. We produceren lesmateriaal dat
we samenvatten in brochures die men kan downloaden en die we ook uitdelen
aan de leerkrachten die naar de workshops komen. Hoe promoot u de continuïteit van het wetenschappelijk onderwijs
tussen het basis- en het voortgezet onderwijs? Een van de dingen die we moeten doen, en wat we bijvoorbeeld al doen in ons meest recente
codeerproject dat we nu aan het promoten zijn, is leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs
samen laten werken aan dezelfde vakken, zodat ze op deze wijze
van elkaar kunnen leren. Tijdens onze festivals hebben
we leerkrachten die op allerlei onderwijsniveaus werken en die tijdens dit festival samenwerken zodat een leerkracht uit het voortgezet onderwijs
kan zien wat er in het basisonderwijs gedaan wordt en zodat de leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen zien
wat de leerkrachten in het voortgezet of hoger onderwijs doen. En we hebben mensen van de universiteit
die komen en congressen beleggen, zodat iedereen kan zien
wat er voor nieuws te beleven is in de wetenschap. Wat kan er op beleidsniveau gedaan worden
om het wetenschappelijk onderwijs te verbeteren? De leerkracht vormt duidelijk de basis dus je moet leerkrachten goed opleiden,
je moet hen de tijd geven voor hun opleiding, en je moet hen de kans geven
om naar workshops te gaan. Wanneer wij bijvoorbeeld ergens
trainingen voor leerkrachten geven maken we soms mee
dat de schoolleider zegt: ‘nee, jij moet één uur lesgeven
dus je kunt niet de hele dag naar de workshop.’ Ik denk dat het heel belangrijk is om leerkrachten te tijd te geven om te trainen,
om de beste experimenten te krijgen, de beste ervaring van andere leerkrachten, en te bedenken dat
je niet alleen maar kan snijden in de kosten. Onderwijs bestaat niet alleen uit kosten. Het is echt
een investering in de toekomst.

1 thought on “Education Talks | Science takes centre stage”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *