Education Talks | How a student becomes a “cicerone” for cultural heritageWat is het programma
“Apprendisti Ciceroni” precies? Het programma “Apprendisti Ciceroni” is een project
gelanceerd door FAI, de Nationale Monumentenzorg in Italië, in 1996 dat sindsdien al 20 jaar succesvol is. Het is een actief burgerschapsproject waarbij leerlingen uitgenodigd worden om hun onderzoek
te richten op één van de bezienswaardigheden in hun omgeving en dan op te treden als cicerones, namelijk door het project
te begeleiden, het publiek te verwelkomen en het te illustreren. De Stichting FAI onderhoudt
meer dan 58 gebouwen door heel Italië heen en stelt haar deuren open voor bezoekers. Onze gidsen in opleiding
zijn aanwezig in de gebouwen op zondagen, tijdens de zomermaanden
en wanneer ze vrij zijn Als daad van grote generositeit
besteden zij hun vrije tijd aan het nieuw leven inblazen
in ons cultureel erfgoed. Wat maakt dit programma zo succesvol? Ik denk dat het succes te danken is aan het feit
dat de leerlingen betrokken zijn op een actieve manier waardoor ze niet alleen
lessen in de klas krijgen ook al zijn die absoluut noodzakelijk,
maar actief deelnemen in het veld Naar mijn mening zijn jongeren veel te lang
uitgesloten geweest van het besluitnemingsproces en dat is waarom zij afstand voelen
tot de politiek en beslissingen. Dit project betrekt hen op actieve wijze aangezien zij onderdeel uitmaken van het managen
van de bezienswaardigheid in kwestie en daardoor volledig leren inzien wat het betekent
om dit erfgoed te beheren en te beschermen. Ik moet zeggen dat we vorig jaar
geweldig succes hadden: 40.000 leerlingen waren
onderdeel van ons project en dus hebben we een ongekend
aantal aanmeldingen binnen. En dit project bestaat
dankzij onze vrijwilligers. FAI boogt op een organisatie van vrijwilligers
die door het hele land heen werken, en wiens doelstelling ook
het onderwijs op scholen omvat. Deze vrijwilligers werken parallel aan de leerkrachten en werken samen
met hen als een team, met het doel de jongeren op die manier te trainen. In welk opzicht zijn de projecten interdisciplinair? De projecten zijn zeker interdisciplinair en dat is juist omdat de leerlingen in eerste instantie
uitgenodigd worden om onderzoek te doen en daarna om verschillende bezienswaardigheden
te presenteren aan het publiek Deze vormen de artistieke activa
van een natuurlijke oorsprong We hebben het over villa's, kastelen,
tuinen, parken en archeologische gebieden De vakken waarin de leerlingen
zichzelf moeten bewijzen zijn meerdere en de vaardigheden die toegepast
moeten worden zijn uiteenlopend. Hoe werken de leerlingen en leerkrachten samen? Wel, ik zou zeggen dat het in zekere zin
een gezamenlijke inspanning vereist. De leerkrachten werken dus samen met en
langszij vrijwilligers die, zoals ik al eerder zei, hen begeleiden bij het opleiden van de leerlingen en de leerlingen werken op hun beurt weer samen
met elkaar wanneer zij specifieke taken krijgen. Ze hebben niet allemaal
de vaardigheden om een gids te zijn. Sommigen hebben meer aanleg
voor receptiewerk, anderen voor begeleiden terwijl weer anderen beter zijn in het vertellen
over de culturele bezienswaardigheid in kwestie. Daarom moet er samenwerking plaatsvinden
tussen de leerlingen met een zeer specifieke taakverdeling. In hoeverre heeft het leren over
cultureel erfgoed een impact op jongeren? Ik denk dat het duidelijk is dat jongeren
afstand nemen van ons cultureel erfgoed, omdat zij het zien als iets uit het verleden,
als iets dat niets te maken heeft met hun eigen interesses. De uitdaging is dus om hun
op actieve wijze te betrekken. Hoe kunnen onderwijzers op succesvolle wijze
leren over cultureel erfgoed integreren in hun lessen? Ik zou goede lesmethodes
suggereren over cultureel erfgoed door de klas te verlaten en
kinderen mee te nemen naar buiten naar het omliggende gebied zodat zij zelf kunnen zien
ervaren en voelen wat cultureel erfgoed daadwerkelijk betekent namelijk de rijkdom van hun nalatenschap
aangezien het een onbetaalbare meerwaarde vormt en symbool staat voor hun identiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *