Bihar Niyojit Teacher की मुसीबत बढ़ने वाली है, Nitish Kumar Government लेगी ये Action । News4Nation

9 thoughts on “Bihar Niyojit Teacher की मुसीबत बढ़ने वाली है, Nitish Kumar Government लेगी ये Action । News4Nation”

  1. Bihar sarkar ke police Gunday Hain unhone Shikshak Kaun ko Dora Dora kar Mara hai aur todfod bhi Khud Hi Kiya Hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *