เชิญเข้าร่วมฟังการประชุม International Symposium on Special Education ครั้งที่ 8


สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งแล้วนะคะ วันพุธที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กันยายน ปีนี้ค่ะ หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให้มีการประชุมนานาชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้วค่ะ ครั้งนี้นี่เราจะมีหัวข้อ หรือว่ามีเรื่องที่จะเน้นก็คือเรื่องว่า ทฤษฎี แล้วก็แนวปฏิบัติของการศึกษาพิเศษ หรือการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กพิการ ทฤษฎีเขาก้าวหน้าไปถึงไหน แล้วก็ ถ้ามีทฤษฎีอย่างนั้น ใหม่ ๆ แบบนั้น แนวปฏิบัติเขาทำกันอย่างไรนะคะ ในระดับนานาชาติ เราจะจัดที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะ ที่อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเลยค่ะ ถนนราชวิถีนะคะ เขาจะมีการประชุม จะมีผู้ที่มานำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี แล้วก็แนวปฏิบัติ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยนะคะ เริ่มด้วยของคนไทยนะคะ วิทยากรของคนไทย ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้นหาเด็ก การช่วยเหลือเด็ก ตั้งแต่อายุยังน้อย นะคะ ต่อมาก็จะตามด้วย ทางสหรัฐอเมริกา ว่าเขามีแนวทางในการจัดการเรียนร่วม สำหรับเด็กพิเศษของเราอย่างไร ตั้งแต่ระดับไหนบ้าง นะคะ จากนั้นเราก็จะมาคุยถึงว่า เออ ถ้าจัดเรียนร่วมแล้วนี่ นะคะ การสอนในโรงเรียนเรียนรวมจะทำอย่างไร สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยวิทยากรในประเทศไทยของเรานะคะ จากนั้นเราก็จะมาพูดคุยถึง ลักษณะของการบริหารโรงเรียนเรียนรวม ที่ได้ผล จะเป็นอย่างไรนะคะ เราก็จะมีคุณพ่อวิรัชนะคะ ซึ่งเป็นผู้จัดการเรียนรวมที่ได้ผลดี โรงเรียนหนึ่งในประเทศไทย ท่านก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรานะคะ แล้วเราก็จะมีวิทยากรจากสหรัฐอเมริกา จะมาพูดถึง การดูแลพฤติกรรมของเด็ก การดูแลอารมณ์ของเด็ก ที่บ้านและที่โรงเรียน เราจะทำกันอย่างไร มีแนวคิดทฤษฎีอย่างไร นะคะ จากนั้นก็จะมี วิทยากรมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ ท่านก็จะมาพูดถึงว่า เด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ห่างไกล ที่ประเทศญี่ปุ่นทำอย่างไร ท่านอยากจะมาเรียนรู้ เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะคะ ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนี่นะคะ ก็เป็นเรื่องของ การช่วยเหลือเด็กหูหนวกนะคะ ว่าเขาจะเรียนรู้ได้อย่างไร มีทางเลือกสองทาง คือทางการพูด แล้วก็ทางภาษามือ ภาษามือเรามีเรื่องที่น่าสนใจมาก เป็นเด็กหูหนวกมาจากประเทศภูฏาน เขาก็จะมาเล่าให้ที่ประชุมฟังว่า ที่ภูฏานนี่ เขาเริ่มภาษามือจาก 0 เลย ปัจจุบันนี้เขาทำอย่างไร ถึงมีไวยากรณ์ ถึงมีการใช้ภาษามือได้อย่างแพร่หลายนะคะ ซึ่งน่าสนใจมาก มีน้องจากประเทศ สปป. ลาว นะคะ เขาอยากจะตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวก หรือศูนย์ช่วยเหลือเด็กพิการ เขาอยากจะขอความช่วยเหลือ อยากได้แนวคิดทฤษฎี เราก็เชิญเด็กกลุ่มนี้มาด้วย จากเวียดนามนะคะ ท่านมาจากสถาบันวิจัย ก็มีหลายเรื่องที่ท่านอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะคะ ท้ายที่สุด เรามีเทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยในการเรียนรู้ ของผู้ที่สูญเสียการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาทางภาษา นั่นก็คือการทำ caption เวลาเราพูด ตัวหนังสือจะขึ้นมา ทำอย่างไร วิทยากรจาก NECTEC นะคะ จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา ซึ่งในโครงการนี้ท่านสมัครได้ค่ะ เชิญค่ะ เข้าฟังฟรีค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ [เสียงดนตรี]

1 thought on “เชิญเข้าร่วมฟังการประชุม International Symposium on Special Education ครั้งที่ 8”

  1. อยากไปเรียน ป.ตรี ที่อเมริกา อยากพัฒนาภาษาค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *